top of page
  • Writer's pictureGAPS

Geštalt psihoterapija i snovi

Updated: Nov 16, 2019


Bog je stvorio snove da bi pokazao put snevaču čije oči su u tami

(Staroegipatski zapis)


Posebno mesto u geštalt psihoterapiji zauzima rad na snovima. S.Frojd je govorio da su snovi carski put u nesvesno, a F. Perls (osnivač gestalt psihoterapije) da su snovi carski put ka integrisanosti ličnosti.

Svi sanjamo. Snevanje obavlja neki važan posao za nas. Dosta ljudi smatra da ne sanjaju jer se nikad posle spavanja ne sećaju da su nešto sanjali. Mnogo je više onih koji se tako retko sećaju svojih snova da su uvereni kako sanjaju manje od drugih. Psiholog Gudinaf je otkrila da ,,zaboravni“ imaju brže REM- ove i da su pokreti njihovih očiju u snu više u stranu (gotovo kao da ne žele da vide ono što im se događa u snu). Po ličnim osobinama ,,zaboravni” su više inhibirani, samokontrolisani, konformisti i više skloni da negiraju ili izbegavaju neprijatnosti i suočavanja u svakodnevnom životu nego oni koji se sećaju svojih snova.

San je egzistencijalna poruka snevača samome sebi, iskaz o tome ko je on i kakva je njegova životna situacija.

U geštalt psihoterapji se snovi ne tumače. Snove vraćamo u život umesto da ih tumačimo i analiziramo. To se postiže tako što se san ponovo proživi kao da se u ovom trenutku odvija. Umesto da ga klijent prepričava kao da je reč o završenoj priči, on ga odigrava u sadašnjosti kako bi on postao deo njega. San smo sanjali u prošlosti, ali ako želimo da osvestimo otuđena osećanja i delove ličnosti, potrebno je da ih učinimo prisutnim u sadašnjem trenutku.


· Tražimo od snevača (klijenta) da se identifikuje sa nekim elementom sna, njegovim izborom uočavamo ono šta je klijentu važno i relevantno.

· Popunjavanje ,,praznina” koje se javljaju u snovima. Od snevača tražimo da ovaj deo popuni tako što će izmisliti prazan deo sna.

· Noćne more – Noćne more ili ,,strašni “ snovi su naročito važni da se na njima radi. Ovakvi snovi su nekad posledica postojanja dveju zaraćenih podličnosti u osobi. Bilo bi dobro da se takvi snovi ne prekidaju već da se odsanjaju do kraja. Ukoliko se probudite pre završetka sna nastavite radnju iz sna u mašti.

· Dovršavanje prekinutog sna. Snove prekidamo najčešće kad imamo noćne more pa se probudimo pre nego što se san završi. Tada ga završavamo budni u sadašnjem trenutku. Ovo nam je od koristi jer su prekinuti, nedovršeni snovi često posledica nekih naših sukobljenih podličnosti, odnosno osećanja kojih nismo svesni. Tokom ,,dovršavanja sna” dolazimo u kontakt sa ovim osećanjima.

· Rad na snovima koji se ponavljaju

Svaki san koji se ponavlja tokom vremena, makar i sa izvesnim varijacijama, signalizira postojanje nekog važnog nezavršenog posla.Kad jednom dešifrujete san, onda vas njegovo ponovno javjanje upozorava na nešto u vašem sadašnjem životu što podstiče takav san.

· Lucidni snovi

To je san u kome je snevač svestan da sanja.


Geštaltistički pikraz rada na snu

(deo rada na snu u kojem klijentkinja dolazi do uvida)

Klijentkinja koja mi dolazi na terapiju se žali na noćne more.

Klijent: Stalno sanjam isti san. U početku je sve lepo, a posle se jako uplašim kao noćna mora je.

Psihoterapeut: Ispričajte san u sadašnjem vremenu kao da se sada dešava.

Klijent: Sanjala sam.

Psihoterapeut: Sanjam.

Klijent: Sanjam sobu u kojoj su moji roditelji sestra i pokojna baka. Ona stoji u sredini. Ja joj prilazim i grlim je. Ona me grli i odlazi. Ja plačem i budim se sva u znoju. Prava noćna mora. Ovaj san sanjam već duže vreme

Psihoterapeut: Budite vaša baka. Vi ste baka. Recite mi nešto o sebi. Ko ste vi? Koja je vaša uloga?

Klijent: Ja sam njena podrška.Ona mi se poveravala. Sa svojim roditeljima nije mogla tako da razgovara.

Psihoterapeut:Šta biste poručili vašoj unuci.

Klijent: Nadji dečka i opusti se život je jedan.

Klijent: Uf.

Psihoterapeut: Budite sa ovim neko vreme.

Klijent: Da, to je to.Moje drugarice imaju momke a ja nemam. To je baš noćna mora.


Komentar psihoterapeuta.(Identifikacijom sa bakom klijentkinja dolazi do uvida koja potreba kod nje nije zadovoljena. Geštalt psihoterapeut dalje razradjuje temu koja se izdvojila kod klijentkinje.)

Ukoliko sami želite da radite na nekom svom snu, potrebno je da san zapisujete,da napravite listu svih njegovih delova,detalja a zatim da se identifikujete sa svakim od tih elemenata.Ukoliko ne možete da nadjete bukvalno značenje sna pronadjite njegovo figurativno značenje. Naravno,da biste mogli sami da radite na svom snu morate da prodjete obuku kod sertifikovanog geštalt terpeuta.


Vesna Milić,geštalt psihoterapeut

876 views0 comments

Comments


bottom of page