top of page
  • Writer's pictureGAPS

Emocionalni odnosi

Updated: Nov 11, 2021
Toksični kontakt, kako ga prepoznati i prevazići?


Čovek je društveno biće koje ima svoje potrebe. Da bi zadovoljio potrebe stupa u kontakt sa sredinom. Dobro integrisane osobe u kontaktu sa sredinom, uzimaju ono što im prija, a odbacuju ono što je za njih toksično. Nije svaki kontakt zdrav. Geštalt terapeuti u GAPS –u vode klijente ka prepoznavanju i prevazilaženju kontakata koji su za njih toksični.

Ukoliko individua nije svesna svojih potreba, ili ih je svesna, a ne zadovoljava ih, nije u dobrom kontaktu sa sobom a ni sa sredinom i tada veoma lako stupa u odnos koji je za nju toksičan.

Bebe zavise od sredine, oslonac za bebe se nalazi isključivo u sredini. Prvi kontak sa sredinom po pravilu je kontakt sa majkom, a kasnije se uspostavlja i sa ostalim članovima porodice. Upravo od tih prvih kontakata zavisi kakve odnose će individua graditi sa sredinom, i da li će ulaziti u toksične odnose.

Mala deca znaju šta im treba i od sredine uzimaju ono što im je potrebno. Najbolji primer za to se može videti u situaciji hranjenja deteta. Dete jede koliko mu prija. Kad zadovolji svoju potrebu za hranom, ne želi više da jede i to pokazuje tako što negoduje ili je pljuje. Ako majka proceni da dete nije dovoljno jelo na silu će nastaviti da ga hrani. Šta se tada dešava? Može da se dogodi da dete iz želje da zadovolji majčinu potrebu jede na silu, ili majka na silu primorava dete da nastavi sa jelom - ,,Jer ona bolje zna šta je detetu potrebno od samog deteta“. Ovaj mehanizam se reflektuje i na zadovoljavanje drugih potreba ne samo potreba za hranom. Dete ima i emocionalne i mentalne potrebe. Kako će, i da li će zadovoljiti svoje potrebe zavisi od mnogih činilaca, a najviše od podrške same porodice koja je temelj funkcionisanje deteta i odrasle osobe.


,,Put do pakla popločan je najboljim namerama“ . Ne shvatajući potrebe deteta roditelji mogu uticati na to da deca od malih nogu guše sebe, svoje potrebe, svoje sebstvo.U porodicama gde se guše potrebe deteta, najčešće dete razvija introjekte, stavove, principe, moralna načela koja nisu delovi njega i funkcionše po princpu TREBA. Treba je vid kotakta koji je toksičan u svakom smislu za osobu u svim odnosima, odnosima sa roditeljima, porodicom, prijateljima, šefom..


Kada na terapiju dodje klijent geštalt psihoterapeuti rade na proširivanju svesnosti o načinima zadovoljenja / nezadovoljenja, ili ne prepoznavanja potreba.Toksični odnosi se stvaraju zbog poremećenih granica. Geštalt terapeuti istražuju poremećaje granica koje mogu biti: introjekcija, projekcija, retrofleksija ili egotizam. Put ka prepoznvanju toksičnih odnosa je prepoznavanje poremećaja granica, i rada na prevazilaženju tih poremećaja. To se postiže raznim tehnikama geštalt terapije.Toksični kontakti nastaju zbog poremećaja granica kojih klijenti nisu svesni.

Geštalt psihoterapija uspešno vodi klijente ka prepoznavanju toksičnih odnosa. Klijenti dolaze do uvida kako su ušli u te odnose, ili kako se zadržavaju u odnosu koji je za njih toksičan.Uvidom u to kako imaju pravo izbora, svesno biraju hoće li ostati tu ili će izaći iz takvog odnosa.


GAPS

Vesna Milić, geštalt psihoterapeut.


Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page