top of page

Ivana Radojević Gestalt psihoterapeut

 

Nakon osnovnih studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehablitaciju, nastavila je dalje obrazovanje i obučavanje iz oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije pri Geštalt Centru u Beogradu, a potom i postdiplomske studije iz primenjene psihologije.  

Od 2005.godine do danas, njen razvoj kompetencija i usavršavanje odvijaju se pri brojnim nacionalnim i medjunarodnim organizacijama, centrima, društvima i udruženjima. Naklonjena je radu sa mladjom populacijom, kao i grupnom radu.

Od 2010.godine radi kao psihoterapeut u privatnom savetovalištu i kao stručni saradnik u osnovnoj školi u Beogradu. 

U medjuvremenu, radila je i u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima, na poslovima identifikovanja žrtava i organizovanja podrške. U firmi ’’Asistel’’, obavljala je poslove teleasistencije. U osnovnoj školi, bila je angažovana na časovima odgovornog življenja i gradjanskog vaspitanja, u vodjenju stručnih timova, u individualnom i grupnom radu sa učenicama, na različitim projektima (podrška nastavnicima u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada; pružanje podrške deci i mladima u suočavanju sa migrantskom krizom; razvijanje socijalnih veština kod dece sa problemima u ponašanju; razvijanje emocionalne pismenosti; kreiranje i realizacija pripremnog predškolskog programa za decu iz nehigijenskih naselja…). Vodila je psihološke radionice na Festivalu psihoterapije.

Neke od tehnika i oblasti za koje je kvalifikovana su psihološko-pedagoški pristup Jespera Jula, kao i vodjenje seminara u okviru Familylab organizacije, play terapija, sandtray, reedukacija psihomotorike, razvojni poremećaji, psihopatologija dece, strahovi, rad sa roditeljima, trauma, afektivna vezanost, rad sa žrtvama trgovine ljudima, protektivna ponašanja, relaksacija, neurosomatska samoregulacija...

Uvažava i oslanja se na savremenu psihoanalitičku i kognitivno-bihejvioralnu perspektivu, sistemski pristup, egzistencijalističke vrednosti i principe, primenjuje različite i klijentu prilagodjene metode i tehnike.

Njeni klijenti su deca i adolescenti, roditelji, parovi, individue sa različitim ličnim dilemama, teškoćama i konfliktima. 

bottom of page