top of page

Iskustvene grupe

iskustvene grupe ,gestalt psihoterapija , psihoterapija ,depresija , anksioznost , gaps

Iskustvene grupe

Organizuju se za sve zainteresovane osobe koje žele da istraže i prošire svoje  kapacitete za rast  i razvoj ,  koje teže što boljem razvoju postojećih potencijala  i  što kvalitetnijem životu.

Ovo je prilika da:

 • Upoznate svoje granice

 • Upoznate slepe mrlje u funkcionisanju

 • Upoznate otpore koji su u pozadini vaše svesnosti

 

Deca i adolescenti i njihovi roditelji će se upoznati sa najčešćim teškoćama i problemima mladih (problemi učenja, odnosi sa roditeljima, vršnjacima, komunikaciji sa suprotnim polom) u postavljanju  i ostvarivanju ciljeva u prihvatanju i razgraničavanju sopstvene i tuđe odgovornosti.

Naučićete da prepoznate emocije i da se nosite sa promenama u životu.

 

Rad će se odvijati kroz radionice , teorijska izlaganja, interaktivno kroz praktične aktivnosti, prezentacija.

 

Teme će biti obrađene u toku 10 meseci  vikendom (subota, nedelja) sa mogušnošću  opširnijeg rada na određenoj temi.

 

 • Granica

 •  Načini funkcionisanja čoveka na telesnom, emocionalnom i socijalnom  planu

 • Kontakt

 • Svesnost

 • Ciklus svesnosti i ciklus zadovoljenje potreba

 • Nezavršeni poslovi

 • Fiksni obrasci

 • Otpori

 • Motivisanost za promene

 • Porodični odnosi

 • Stilovi porodičnog komuniciranja

 

Predviđeni broj članova u grupi je 10-12

Prijava se vrši putem mejla  gaps.srbija@gmail.com

ili putem tel.063 228 257 

Grupu vodi  Vesna Milić geštalt psihoterapeut

bottom of page