top of page

Grupna psihoterapija

grupna terapija,depresija,anksioznost,psihoterapija,gaps,psiholg,savetovalište

Zašto grupna psihoterapija?

Grupna psihoterapija je moćno sredstvo u službi rasta i razvoja pojedinca  ponaosob,  kao i grupe. Primenjuje se sa osobama koje imaju slične ili iste probleme, kao  i  u  institucijama i firmama u kojima postoji neurotično funkcionisanje  .

Grupna Geštalt psihoterapija će vam pružiti  nešto drugačije uvide u odnosu na individualnu psihoterapiju. Isceliteljska moć grupne psihoterapije je ogromna. U grupnoj psihoterapiji učestvuju osobe sa sličnim ili istim problemima i kroz tehnike koje se primenjuju u geštalt psihoterapiji proširuju svesnost  putem povratne informacije grupe.

Ukoliko mislite da imate problema sa težinom , gubitkom samopouzdanja,  gubitkom voljene osobe , depresijiom, fobijama, anksioznošću, opsesivno-kompulsivnim - prisilnim radnjama i ostalo, uz podršku grupe  ćete lakše  izaći iz svojih problema i postići rast i razvoj.

Geštalt pristup grupnoj psihoterapiji

 

Geštalt grupni proces postavlja samu grupu u centar pažnje.Bitna je grupa i grupna dinamika. Zadatak grupe je da koristi svoje procese, da stvori prostor koji nudi maksimum mogućnosti za povećanje svesnosti istraživanjem konteksta.

  • Grupa je socijalni sistem u kome je individualno i grupno delovanje neodvojivo povezano.

  • Najvažnije sredstvo za psihoterapeutsku promenu u grupi je proces grupe i rastuća svesnost članova grupe.

  • Grupni proces nije statičan nego se menja za vreme psihotrajanja, prolazi kroz jasno izražene faze kako se grupa razvija.

  • Uloga psihoterapeuta je da olakša razvoj grupe kao socijalnog sistema u obliku koji dozvoljava članovima da preuzmu odgovornost za grupne procese i za njihovo vlastito učenje unutar postavke grupe.

 

Komponente grupnog procesa su osećanja , misli i delovanje pojednih članova, stalno medjudejstvo izmedju članova, briga i ponašanje grupe kao celine.

bottom of page