top of page

Šta je geštalt psihoterapija

gestalt psihoterapija,psihoterapija,depresija,anksioznost ,opustanje,stres

Geštalt je nemačka reč koja znači celina, konfiguracija. Ovaj termin označava i poseban oblik psihoterapije koju je osnovao Frederik S. Perls.

U geštalt psihoterapiji naglasak se stavlja na sadašnju, tekuću situaciju koja uključuje interakciju izmedju najmanje dve osobe - u individualnoj psihoterapiji, klijenta i psihoterapeuta a  u grupnoj psihoterapiji interakciju  izmedju više ljudi.

 Geštalt psihoterapeuti se fokusiraju na interaktivne procese izmedju psihoterapeuta i klijenta sada i ovde i /ili interaktivne procese koji se trenutno odvijaju izmedju članova grupe.

Geštalt psihoterapija polazi od stanovišta da je čovek kompletan organizam koji funkcioniše kao celina, a ne entitet podeljen na dihotomije  kao što su duh i telo.

 

Mogućnosti geštalt psihoterapije

 

Geštalt psihoterapija ili savetovanje je namenjena osobama sa poteškoćama: bolesnim ili neurotičnim osobama (anksioznim,fobičnim,opsesivnim,depresivnim,suicidalnim,histeričnim) ali i licima sa ozbiljnim duševnim poremećajima (,,graničnim“ slučajevima ili psihotičarima).

Medjutim, geštalt psihoterapija se pokazala jednako delotvorna i u radu sa ,,normalnim“osobama koje su suočene sa nekim uobičajenim egzistencijalnim tegobama: Razvod, gubitak bliske osobe, nezaposlenost, umor, nemir, rasejanost, emigracija, samoća.

Sam osnivač Perls je govorio ,, Moja metoda je suviše dobra da bi bila rezervisana samo za bolesne! “

 

Korisnici geštalt psihoterapije su ne samo bolesni ljudi već i ljudi koji žele da obogate kvalitet svog života, bilo na ličnom, porodičnom, profesionalnom  ili društvenom planu.

 

Geštalt psihoterapija nalazi svoje mesto i u organizacijama, bolnicma, institucijama za decu i mlade  sa problemima u razvoju, školama, u bankama i firmama. Geštalt psihoterapija se uvodi u funkcionisanje ustanova, škola, bolnica, preduzeća i sl. jer su oni  živi organizmi u stalnom medjudelovanju sa svojom sredinom.

bottom of page