top of page

Individualna psihoterapija

individualna terapija, psihoterapija, depresija, anksioznost,gaps,gestalt psihoterapija

Zašto individualna psihoterapija?

Ukoliko patite  od nekog psihosomatskog oboljenja, fobije, neuroze , anksioznosti, depresije, opsesivno kompulsivnog poremećaja i ostale psihosomatike ,  individualna psihoterapija postiže dobre rezultate.

To je način rada jedan na jedan. Klijent i psihoterapeut u dijaloškom odnosu  Ti – Ja fenomenološkim putem postižu proširivanje svesnosti funkcionisanja.

 

Individualna Geštalt psihoterapija  može da pomogne klijentu da sagleda svoje granice u funkcionisanju Ja – Okolina, da pomogne u sagledavanju mehanizama kojima se remeti, otporima, da nauče da preuzmu odgovornost za svoj život, da prošire  svesnost svog funkcionisanja.

 

Preporucuje se i u psihoterapiji parova i /ili porodice  kao jedan segment rada .

bottom of page