psihoterapija, savetovanje

U toku je formiranje iskustveno - kreativne grupe za lični rast i razvoj. Mogu da se prijave sve zainteresovane osobe koje žele bolje da upoznaju sebe, svoje funkcionisanje, svoj odnos prema sredini, partneru, šefu, nastavniku. Upoznavajući sebe, svoje potencijale i slabosti, vratićete samopouzdanje i samopoštovanje. Upoznaćete se sa osnovnim tehnikama proširivanja svesnosti i  tehnikama relaksacije.

Grupu vodi gestalt psihoterapeut, a grupa se organizuje u toku jednog vikenda mesečno od po 4 sata. 

                                                   

 

                                                   Cena :  4.800,00

 

Broj polaznika je ograničen 10-12 osoba – PRIJAVITE SE

Prijave i informacije o radu grupe se vrše na telefon 063 228 257 ili na mail adresu  gaps.srbija@gmail.com

Dobro došli!