top of page

ПОЧАСНИ ПРЕДСЕДНИК ГАПС-а

Младен Костић 

 Специјалиста клинички психолог, гешталт психотерапеут, едукатор и супервизор

  По завршеним студијама психологије на Филозофском факултету у Београду две године сам провео на постдипломским студијма из области Школске психологије а пет година као психолог у Савезном заводу за  здравствену  заштиту као секретар комисија за ментално

здравље и здравствено васпитање. Највећи део радног стажа провео сам у Институту за ментално здравље у Београду - на Клиничком одељењу за неурозе и гранична стања и у Диспанзеру за одрасле - Одсеку за брак и породицу. Већи део мог посла било је индивидуално, групно и породично саветовање и психотерапија, едукација психолога и лекара и дијагностичко психолошко испитивање пацијената, а затим учествовање у тимском раду, едукацији медицинских сестара и истраживањима. Један сам од оснивача Саветовалишта за младе при Дому омладине у Београду у коме сам једном недељно после подне радио више од две деценије. После вишегодишње едукације из области Гешталт терапије у нашој земљи и иностранству водио сам бројне едукативне групе у Србији, Хрватској,Словенији и Македонији. Гешталт центар у Београду сам основао 1991.године и од 1994. године целокупна моја професионална активност одвија се у оквиру овог Центра. Едукативне групе сада водим у Београду као и   индивидуални  и  породични психотерапијски  рад.

  Водио сам низ различитих семинара, објавио велики број стручних радова и превео неколико стручних публикација. Учествовао сам на бројним конгресима и стручним скуповима. Прву групу акредитованог програма Министарства просвете и спорта Србије почео сам да

водим месеца децембра 2003. године.

Примио сам више признања за стручни рад oд стручних и других институција. Био сам ангажован  у активностима Удружења гешталт саветника  и гешталт терапеута Југославије као његов председник, до пре више  година Савеза друштава психотерапеута Југославије као подпредседник , у Друштву психолога Србије као председник  Секције за гешталт терапију,један сам од оснивача и као члан  Управног одбора Удружења за психотерапију, саветовање и коучинг Србије.

Добитник сам Сертификата Института за Гешталт терапију Лос  Анђелеса, Потврде о квалификованости за психолошко саветовање и психотерапију Друштва психолога Србије,  Југословенског сертификата за психотерапију  Савеза друштава  психотерапеута Југославије, Европског сертификата за  Гешталт  психотерапију Европске асоцијације за Гешталт тепију,  Европског сертификата за психотерапију Европске асоцијације за психотерапију и Лиценце за обављање стручне  психолошке  делатности и супервизију за  област Гешталт терапије  Друштва  психолога  Србије.

  Члан сам шире Комисије за доделу лиценци за област Гешталт терапије Друштва психолога Србије од 1993. године. Низ година сам био ангажован као спољни сарадник на Медицинском и Филозофском факултету у Београду  у области  Гешталт терапије. Први почасни члан сам Удружења гешталт саветника и гешталт терапеута Македоније „СИНТЕЗА „ и први почасни члан  Удружења гешталт терапеута Битоља.  Гешталт центар који водим у Београду суоснивач је са Удружењем Аспекти у Скопљу Тренинг института  ГЕШТАЛТ  ЦЕНТАР  - МЛАДЕН  КОСТИЋ -  АСПЕКТИ  -  СКОПЈЕ  који је  Европско удружење за гешталт психотерапију 2016. године акредитовало као Тренинг институт у складу са стандардима тог Удружења.

  Од преко  50 објављених стручних радова  већина  је из области Гешталт терапије.

bottom of page