top of page

Marijana Belić Narandzić

  Srednja Medicinska škola  (2006-2010).
  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju-oligo smer, Beograd (2010-2016)
  Geštalt savetnik 2015-2018.

Od 2019
•    Udruženje “Budi moj svet”, Ljubice Ivošević Dimitrov 17b, Beograd budimojsvet@gmail.com, +38162538678.
•    Geštalt savetnik, oligofrenolog.
•    Stručni saradnik i konsultant udruženja koje se bavi socijalnom inkluzijom odraslih osoba sa smetnjama u razvoju.
•    Učesnik u organizaciji i realizaciji radionica sportsko-rekreativnog tipa,unapredjivanje socijalnih veština i samoposluživanja
•    Saradnja sa roditeljima u cilju rešavanja problema sa kojima se susreću


Od 01.09.2019-01.07.2020.
•    OŠ “Vasa Čarapić” Djurdjije Cvetic 7, Pinosava, Beograd
•    Oligofrenolog-saradnik u nastavi
•    Prilagodjavanje nastavnog plana i programa na način na koji će zadovoljiti potrebe dece sa smetnjama u mentalnom razvoju
•    Konsultacije i kooperativno podučavanje sa redovnim nastavnikom
•    Adaptiranje nastave kako bi se podstakla inkluzija učenika u aktivnostima redovnog razreda
•    Individualni rad sa decom u zavisnosti od potreba (savladavanje nastavnog plana,poboljšanje intelektualnih,socijalnih ili motoričkih funkcija)

 

Od 01.09.2017.-25.08.2019
•    Humanitarna organizacija “Dečije srce”
•    Pedagoški asistent u redovnim školama
•    Pružanje podsticaja za uključenost u vaspitno-obrazovnom procesu
•    Pomoć nastavnicima u vodjenju dokumentacije 
•    Podsticaj socijalne uključenosti
•    Saradnja sa roditeljima

 

Od 15.08.2018.-25.08.2019.
•    PU “Zvončići” Jurija Gagarina 215
•    Oligofrenolog-spoljni saradnik
•    Individualni rad sa decom (tretmani usmereni na unapredjivanje vizuelne, auditivne, taktilne i motoričke funkcije, grube i fine motorike, rad na          poboljšavanju pažnje i koncentracije, svi tretmani sprovodjeni kroz igru i zabavne aktivnosti)
•    Saradnja sa zaposlenima, pomoć pri vodjenju dokumentacije
•    Savetodavni rad sa roditeljima

 

bottom of page