top of page

Селма Ћатовић, гешталт психотерапеут

 

Завршила сам средњу медицинску школу у Београду, а  затим Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Имам звање дипломираног специјалног педагога од 2009. године, као и диплому за  Гешталт саветника од 2011. године и психотерапеута од 2015. године. Едукацију за Гешталт саветника и терапеута сам завршила У „Гешталт центру –Београд“, код Младена Костића. Поседујем национални сертификат  за психолошко саветовање и психотерапију Удружења за психотерапију, саветовање и коучинг Србије.

Запослена сам као стручна сарадница у Савезу за церебралну и дечију парализу Србије од 2015. године, а пре тога сам радила као породична сарадница у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у  Звечанској и као стручна сарадница у Дневном центру за децу улице, Центра за интеграцију младих. Поносна сам и на свој вишегодишњи ангажман у услузи „Национална дечја телефонска линија“, при Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, на пословима телефонског саветника за подршку деци и младима.

Гешталт оријентација ме је надахнула и прожима мој свакодневни живот и префесионалне ангажмане.

Усмeрeнa сaм сам ка раду са младима и одраслима који желе да унапреде квалитет свог живота, боље упознају себе, буду свеснији себе и својих снага, успешније се носе с изазовима одрастања, зрелог доба или старења; имају дилеме или тешкоће у вези са важним животним изборима: школе, професије, партнера; који желе да буду функционалнији и успешнији у свом породичном и професионалном окружењу; који се суочавају са проблемима у прилагођавању, губицима, кризама, имају застоје или доживљај неуспешности у различитим аспектима живота.

bottom of page