top of page

Sonja Subotić, geštalt psihoterapeut

Diplomirala sam na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta 1990. godine i stekla zvanje- diplomirani školski psiholog- pedagog. Posle fakulteta, radila sam kao profesor psihologije u Medicinskoj  školi i kao spoljni saradnik u Bebi servisu. Posedujem  diplomu Pedagoške akademije i zvanje Učitelj i iskustvo u ovom poslu od 1994-2000. godine u OŠ,,Lazar Savatić“ u Zemunu. Od 2000. godine radim kao stručni saradnik- školski psiholog u OŠ,,Filip Višnjić“ u Beogradu. Savetodavnim radom aktivno se bavim od 2012. a psihoterapeutskim od 2014. Kao saradnik psiholog/ psihoterapeut radim od 2016. godine u logopedskom centru sa decom i njihovim roditeljima kao podrška  logopedskom i defektološkom tretmanu.

 

Psihološko savetovanje i psihoterapija

Od 2010. do 2014. godine edukovala sam se za psihoterapeuta u Geštalt centru kod voditelja edukacije Mladena Kostića, specijaliste kliničke psihologije i geštalt terapeuta. Završila sam Prvi stepen edukacije iz Geštalt terapije  2012. godine. Drugi stepen edukacije sam završila 2014. godine.

Posedujem nacionalni setrifikat za savetovanje Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

Član sam Društva psihologa.

Upoznata sam kroz stručno usavršavanje sa osnovama kognitivne bihevioralne terapije.

 

Moje višegodišnje iskustvo u institucijama  i kroz individuani rad obuhvata više oblasti rada:

  • sa decom koja imaju teškoće u odvajanju, adaptaciji razvojnim promenama, učenju, ponašanju;

  • sa decom i mladima sa problemima sa hiperaktivnošću i poremećajima pažnje kao i sa njihovim roditeljima;

  • sa decom kao podrška njihovom defektološkom i logopedskom tretmanu i njihovim roditeljima kao podrška i osnaživanje roditeljske uloge;

  • individualno psihološko ili/i individualno karijerno savetovanje sa mladima od 14-19 godina (kao podrška donošenju odluke o izboru budućeg, daljeg obrazovanja ili zanimanja);

  • psihološko testiranje opštih intelektualnih sposobnosti dece;

  • sa hroničnim bolesnicima bilo kog uzrasta;

  • sa posebnom temom gubitka, paničnim stanjima, depresijom, anksioznošću sa svim uzrastima;

  • sa adolescentima kroz probleme odrastanja i sazrevanja;

  • sa roditeljima kroz probleme roditeljstva tokom odrastanja i sazrevanja njihove dece i td;

 

Kreirala sam i vodila različite psihoedukativne radionice za rad sa decom i mladima ( na temu nenasilnog rešavanja konflikta, komunikacije, konstruktivnog rešavanja problema). Autor sam i koautor i voditelj seminara namenjenih  roditeljima i nastavnicima (iz oblasti radnih navika, umeća roditeljstva,  inkluzivnog obrazovanja, nasilja ).

 

Tokom godina aktivno sam se i kontinuirano  stručno usavršavala u oblastima koje su navedene.

 

Izazov

Svesnost da sam u svakom trenutku svoje egzistencije odgovorna za tu i takvu egzistenciju.

bottom of page