top of page

Vesna Milić 

geštalt psihoterapeut

​Završila sam Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu, katedra za pedagogiju 1988. godine. Od 2006. do 2010. godine sam se školovala za psihopterapeutra u Geštalt centru Mladena Kostića, kliničkog psihologa i geštalt terapeuta. Prvi osnovni.nivo sam pohadjala i uspešno završila od 2006. do 2008. godine, a drugi, viši nivo od 2008. do 2010. godine. Te godine sam položila završni ispit. Diploma o završenom drugom stepenu mi je izdata 2011. godine, a sertifikat o psihoterapiji mi je dodeljen 2014. godine. Kao psihološki savetnik sam radila od 2006. godine, a kao psihoterapeut od 2014. godine.

Nacionalni sertifikat za psihološkog savetnika udruzenja za psihoterapiju, savetovanje i koucing sam dobila 2009. godine, a 2010. godine dobila sam Evropski sertifikat za psihološkog savetnika.

​Sertiifikat i licencu za psihoterapeuta dobila sam 2014. godine i postala član Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

 

Osim praktičnog rada sa klijentima i iskustvenim grupama bavila sam se i teorijskim izlaganjima na stučnim skupovima.

Na 57. 58. i 59. Naučno stručnom skupu Društva psihologa Srbije izlagala sam radove u okviru Geštalt simpozijuma sa sledećim temama:

  • Na 57. Naučnom skupu u okviru Geštalt savetovanja i psihoterapije - „Aktivni self i uloga odgvornosti - jezik odgovornosti“.

  • Na 58. Naučnom skupu u okviru Geštalt savetovanja i psihoterapije - ,,Dijagnoza i procena u geštalt terapiji“.

  • Na 57. Naučnom skupu u okviru Geštalt savetovanja i psihoterapije - „Zadaci adolescencije – razvojne faze“.

​Na trećem i četvrtom Kongresu psihoterapeuta sam vodila simpozijum o Geštalt terapiji sa temama: ,,Pripadnost i različitost - integracije u psihoterapiji“ i ,,Razvoj i psihoterapija“.

Uspešno vodim praksu u radu sa fobijama, depresijama, anksioznočću, kako kod odraslih tako i kod dece i adolscenata, u radu sa parovima, porodicom kao i u vodjenju iskustvenih grupa kod osoba koji zele da pospeše svoj život, rast i razvoj.

Lično vidjenje geštalta i odluke da se bavim ovim pravcem

Prvi put sam se susrela sa ovim pravcem u psihoterapiji 2006. godine. Školovala sam se kod profesora i osnivača Geštalt terapije u bivšoj Jugoslaviji Mladena Kostića i Radmile Kostić u Geštalt Centru.

Po prirodi sumnjiča, nisam bila ubedjena u njenu snagu i moć. Tokom edukacije sam postala svesna njene snage, koja proizilazi iz njenih principa. Svesnost, kontakt, ciklus svesnosti, holizam, jedinstvo tela i duha, granice, fenomenološka teorija, paradoskasla teorija polja, egzistencjalizam, otpori, odbrambeni mehanizmi, polarnost, rast i razvoj, asimilacija, integracija, kreativna adaptacija...

Moć geštalt psihoterapije se ogleda i u tome što se može primenjivati kako u individualnom radu tako i u grupnom radu, podjednako uspešno u radu sa parovima i porodicama, u radu sa decom mladjeg uzrasta kao i sa adolescentima, u lečenju neuroza, fobija, depresije, lečenju bolesti zavisnosti.

Zdrav čovek je srećan čovek, a srećan čovek je čovek koji je u kontaktu sa sobom, svojim telesnim ja,svojim emocionalnim ja i svojim kognitivnim ja.

Srećan čovek je svestan sebe i prihvata sebe onakav kakav jeste, a ne kakav bi trebao da bude.

bottom of page