top of page
  • Writer's pictureGAPS

Psihoterapeut pita - Da li da? Šta ako?

Updated: Nov 16, 2019


Da li da? Šta ako?

Pokušajte da osvestite kada ste uradili nešto a da pri tome niste vodili dijalog sami sa sobom:,, Da li da“, ili ste doneli odluku bez pitanja:,, Šta ako“?

Veliki deo energije utrošimo na procenjivanje ili donošenje odluka pitajući se:,, Šta ako, Da li da“? Šta to znači? To znači da u nama postoji ambivalentnost. Ukoliko je ambivalencija (neodlučnost) mala, odnosno tedencija ka jednoj odluci je 90 prema 10 , tome ne pridajemo značaj i nismo svesni da smo ambivalentni.Mi kažemo da smo neodlučni kada su te dve tedencije snažne.Verujem da nikada nismo 100% za jednu varijantu, jer uvek postoji i tačkica one druge varijante odnosno njene suprotnosti. To je Jin i Jang. Ukoliko je ta suprotnost mala mi je i ne primećujemo. Problem nastaje kada su te tedencije velike.Uglavnom težimo da isključimo jednu tedenciju da je potisnemo. Naravno, nemoguće ih je isključiti.Fric Persl osnovač geštalt psihoterapije je uveo pojam top dog i under dog, tedencije koje su u stalnom sukobu. Ma koliko se trudili da potisnemo jednu tedenciju ona je tu prisutna, dolazi do sukoba izmedju te dve tedencije i energija se troši na borbu i potiskivanje, na borbu da nestane ona druga tedencija. To nekada nije moguće postići, nije moguće postići da nema neke nelagodnosti i napetosti. Suština je da sukob dve tedencije iziskuje veliku energiju koja iscrpljuje čoveka. Kada ne bi bilo te borbe ne bi bilo ni napetosti jer je napravljen izbor.

Kako postići mir i ravnotežu?

Za početak tako što ćemo postati svesni da smo u nekoj situaciji ambivalentni. Kad smo u ambivalentnoj situaciji važno je da prihvatimo da ambivalencija postoji. Prihvatite da ambivalentost prema nečemu postoji u vama. Kada prihvatite da ona postoji vidite šta ćete sa njom. Nekada ćete zauzeti stav da ćete se boriti protiv jedne tedencije jer ako biste se prepustilu to bi donelo neke velike štete.

Na primer: Treba da idete na ispit a pada kiša a vama se baš ne ide.Dolazi do sukoba izmedju te dve tedencije. Energija se troši na taj sukob. Ukoliko svesno odaberete jednu od ove dve tedencije borba prestaje i nema više napetosti jer je izbor napravljen. Ključno je da postanemo svesni da ništa ne moramo. Bivajući svesni da ništa ne moramo mi preuzimamo odgovornost za naš izbor. Važno je da osvestite da nešto želite a ne da morate ili da nešto nećete i da budete dobro sa tim izborom. Kada osvestite da ,,hoću to“ a,,neću ono“ onda ste mirni. Ukoliko to niste dobro razrešili onda se sukob nastavlja pitanjima ,,možda je trebalo ono a ne ovo“,,bolje bi bilo da sam“, a suština jeste da nekad idemo linijom manjeg otpora jer je to lakše.


Vesna Milić, geštalt psihoterapeut


113 views0 comments

Commentaires


bottom of page