top of page
  • Writer's pictureGAPS

PSIHOTERAPIJA BEOGRAD - Poremećaj sna i depresija

Updated: Nov 15, 2019


Tretman klijenata sa dijagnozom depresija.


Svetska zdravstvena organizacija je izvršila klasifikaciju simptoma depresije. Neki od simptoma po klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije su zaboravnost kao i poremećaj sna.Postoje više vrsta depresije. Od depresije boluju kako mladi tako i stari, kako deca tako i odrasli. Ne može da se posmatra odvojeno od kulturoloških, psiholoških, socioloških i genetskih faktora. U lečenju depresije Geštalt psihoterapija ima uspeha. Naravno, čest je slučaj da se uporedo sa psihoterapijom primenjuje i terapija lekovima. Tada je saradnja psihijatra i psihoterapeuta neophodna.

Geštalt psihoterapija polazi od stanovišta da klijenti koji boluju od depresije nisu u kotaktu sa sobom, svojim osećanjima, svojim mislima, svojim delovanjem i svojom egzistencijom. Paradoksalno, mada je jedan od simptoma depresije tuga, depresivni klijenti dolaze na tretman sa osećanjem praznine. Imaju doživljaj da su mrtvi izunutra, da su zaboravni, zabrinuti, da mnogo spavaju ili pak imaju prekide u snu. Često imaju suicidalne misli.

Kroz našu organizaciju je prošao veliki broj depresivnih klijenata koji su osvestili stvarni problem i izašli iz stanja depresije.

Kako se tretiraju depresivni klijenti u geštalt psihoterapiji? Sa poštovanjem. Klijente vodimo ka osvešćivanju simptoma i prihvatanju tih simptoma kao deo njih samih. Klijenti se vode ka proširivanju svesnosti prekida kontakta. Pošto se osećaju prazno oni nisu u kontaktu sa sobom. Zbog gubitka kontakta sa sobom imaju osećaj da su mrtvi izunutra, mnogo spavaju da ne bi ušli u kontakt sa sobom, najčešće sa svojim osećanjima, ili se pak često bude jer delom dodju u kontakt pa ga tako izbegnu. U ciklusu svesnosti oni imaju prekid kontakta u fazi senzacije.Geštalt psihoteraput klijenta vodi ka tome da osvesti svoja osećanja, osećanja koja ne prepoznaje ili koja ne prihvata kao deo sebe. Ne prihvatajući osećanja kao deo sebe klijent im ne dozvoljava da izadju na površinu. Sledeći korak jeste vodjenje klijenta ka prihvatanju osećanja uz povezivanje tih osećanja ili misli sa tekućom egzistencijom. Istražuju se simptomi kao što su zaboravnost, nesanica, previše spavanja. Klijent dolazi do uvida koja je uloga tih simptoma. Kada se dodje do saznanja kako klijenti sebe stavljaju u poziciju bola, radi se na tome kako može da se pomera ka poziciji moći i životnosti. Kroz rad se klijent vraća sebi, svojoj egzistenciji, i osloncu u samom sebi.


Vesna Milić, geštalt psihoterapeut.

171 views0 comments

Comentários


bottom of page