top of page
  • Writer's pictureGAPS

Dijagnoza u geštalt psihoterapiji figura i pozadina

Updated: Nov 16, 2019


Pogledajte sliku. Šta uočavate? Drvo? Lava i gorilu? U jednom momentu vam je drvo figura a lav i gorila pozadina, dok u sledećem trenutku drvo odlazi u pozadinu a figura postaju lav i gorila.


Kada se postavlja dijagnoza uvek se postavlja i pitanje šta je normalno? Mi geštalt psihoterapeuti u Gaps-u definišemo normalnost kroz procese formiranja i destrukcije figure i pozadine.

Zdravo funkcionisanje podrazumeva da se figura menja u skladu sa potrebom organizma. Ako se figura menja presporo, osoba ostaje zaglavljena u rigidnom stanju, nesposobna da zaokruži celinu, da dovrši figuru i nju ostavi za sobom. Ako se figura menja prebrzo tada se ne produbljuje.


U psihoterapiji se posmatra način disanja, telesni stav, kretanje klijenta, kolika je sposobnost diskriminacije, da li klijent prihvata i priznaje sopstvene akcije, osećanja, misli , i da li izražava svoje emocije, želje, i ostalo.


Istražuje se funkcionisanje ciklusa svesnosti, kako teče izvor svesnosti ili kako se zaustavlja, šta ulazi u svesnost a šta se drži izvan nje, kako se izbegava svesnost.

Istražiti proces svesnosti kod klijenta je od najvećeg značaja za procenu kapaciteta osobe. Geštalt psihoterapeuti sagledavaju koji je tipičan način kretanja klijenta u procesu formiranja i destrukcije figure i pozadine, odnosno kroz faze svesnosti, faze pre kontakta, kontakta, finalnogkontakta i povlačenja. Mi uočavamo kako teče ciklus svesnosti , gde su prekidi svesnosti na kojoj tački se klijent zaustavlja ili ublažava kontakt u organizmičkoj samoregulaciji.


U zavisnosti od tačke prekida kontakta se i rad sa klijentima razlikuje. Dijagnoza psihoterapeuta je bitna zbog načina rada sa različitim klijentima a naročito sa klijentima osetljivog selfa i klijentima sa karakternim poremećajima (narcističnih i graničnih poremećaja ličnosti).


Vesna Milić, geštalt psihoterapeut

408 views0 comments

Comments


bottom of page