top of page
  • Writer's pictureGAPS

Psihoterapija Beograd - Dve strane naše ličnosti

Updated: Nov 15, 2019


Dve strane naše ličnosti

Postoje dve strane svakog novčića, pa tako i dve strane svakog od nas. Čuveni psihoterapeut Simkin smatra da su polariteti upravo dve strane našeg novčića. Ako smo svesni onog dela sebe koji oseća osudu, takođe postoji deo nas koji osuđuje. Ako je neko krotak, ponizan tip, njegova druga strana je obično arogantna. Dolaženjem u dodir sa obe strane polariteta, posebno sa stranom sa kojom se osoba obično ne identifikuje, omogućava se integracija - spajanje delova jedne ličnosti u celinu. Dakle, da bi se postigla ravnoteža, integrisanost, potrebno je da poznajemo obe strane svog novčića.

Radeći sa decom na polaritetima, kao psihoterapeut, uočila sam da se neka deca lakše identifikuju sa svojim negativnim osobinama, odnosno osobinama koje ona smatraju negativnim. Kada od dece tražim da izdvoje svoje pozitivne osobine neretko se dešava da se preplave, a neka i rasplaču, kada krenu da nabrajaju ono što smatraju svojim dobrim osobinama, ili se jednostavno zaustavljaju. Vraćamo se na poruke koje dete dobija o sebi prvenstveno od roditelja. U našoj kulturi se često na pozitivno istupanje u odnosu na druge gleda sa neodobravanjem, pa tako dete dobija poruke tipa: ne pravi se važna/ važan, ćuti ne ističi se, ne pravi se pametan/ pametna... Sa druge strane u vaspitanju ne manjkaju svakodnevne kritike, a to su poruke koje dete usvaja i na osnovu kojih gradi sliku o sebi.

Svi mi u sebi imamo potencijal da predstavimo sve vrste ljudskih kvaliteta. Na primer: svi nosimo u sebi karakteristiku ljubaznost i njen polarni opozit neljubaznost, spontanost i promišljenost, kontrolu i haos, poverenje i nepoverenje, snagu i slabost, itd. Mi obuhvatamo sve moguće ljudske dimenzije i polaritete, iako je moguće ne biti u kontaktu sa njima. Teorijski mi smo u satnju da ostvarimo oba polariteta ovih kontinuuma ponašanja, kako se menjamo u odnosu prema ostalima i u promenljivim okolnostima našeg života. U praksi, medjutim, mnogi ljudi uče da se distanciraju od tih kvaliteta koji su nasilno ili konstantno zabranjivani ili neodobravani od strane roditelja, nastavnika, kultura.

Visoko samosvesni ljudi su u stanju da odgovore fleksibilno i različito na širok spektar različitih ljudi i situacija. Što je osoba svesnija više kvaliteta i pojavno kontradiktornih polariteta, ona može prihvatiti kod sebe i fleksibilnije priznati mnoge aspekte svoje ličnosti. Tako ona može da kaže: ,,Ja sam obično prijateljski nastrojena i ležerna, ali ako osetim da neko pokušava da se svadja, u stanju sam da budem žestoka i odbrambena."

Manje svesni, uznemireni ljudi, manje su u stanju da spoznaju sebe i imaju mnoga ograničenja, odbrambena vidjenja sebe. Oni teže da se identifikuju sa nekim kvalitetima (na koje su u svojoj porodici, kulturi, ili životnom iskustvu navikli) i otuđuju se od drugih. Ograničavajući sebe zbog nekog osećanja o tome kavi oni treba da budu neki ljudi poništavaju svoju suštinsku samopodršku za svesnošću, kontaktom i akcijom. Na taj način osobe su u nekom obliku nesvesnog unutrašnjeg konflikta, pošto ih njihove kontrolišuće strane sprečavaju da prisvoje i pokažu otuđene karakteristike. Verovatno je, takođe, da će ovakve osobe postati uvučene u interpersonalne konflikte ili nesporazume, zato što ako ljudi otuđe svoje lične kvalitete oni ih često nesvesno projektuju na druge ljude, ili situacije, koje vode nesporazumu sa tim ljudima ili situacijama.

Psihoterapijskim radom povećavamo polje svesnosti tako da klijent zna ko je sve on. Svesna osoba zna i prihvata mnoge suprotne sile i kvalitete unutar sebe. Sposobna je da vidi sebe i kroz kontradiktornost u različitim trenucima, kao i da razvija odnos izmedju različitih aspekata svoje ličnosti. Razumevanjem i prihvatanjem sebe kroz igru polarnosti povećava se kapacitet osobe da prihvati drugu osobu, a rigidnost ustupa mesto fleksibilnosti. Odbrambeni stav i napetost u odnosima je česta kod osoba koje ne prihvataju neke aspekte svoje ličnosti. U Geštalt psihoterapiji podstiče se iskrenost klijenta sa samim sobom i prihvatanje svojih negativno okarakterisanih osobina. Što osoba bolje poznaje sebe, ugodnije joj je sa samom sobom, kao i sa drugima, jer upravo ta svesnost o sebi pruža čoveku mogućnost da se menja.


Ana Balaban, diplomirani #pedagog i edukant #Geštalt psihoterapije

1,071 views0 comments

Comments


bottom of page