top of page
  • Writer's pictureGAPS

PSIHOTERAPEUT I SAMOPODRŠKA

Updated: Nov 17, 2019


Sistemi podrške - put od sredinske podrške do samopodrške


Podrška je suštinska za uspostavljanje kontakta. Mi pravimo ili stupamo u kontakt za koji imamo dovoljno podrške. Podrška je centralni koncept u geštalt savetovanju i psihoterapiji. Sistem podrške može biti sredinski ili unutrašnji/samopodrška.

Sredinska podrška je podrška koju stičemo od roditelja, prijatelja, zajednice.


Samopodrška je podrška koju dajemo sami sebi. Ona uključuje sve aspekte nas samih, sve ono što prihvatamo kao naše (zdravlje, usvojene navike, stav, sistem vrednosti). Usvojene navike samopodrške su načini razmišljanja o sebi, načini mentalne i fizičke brige za sebe, načini kako smirujemo sebe u momentima stresa, načini kako organizujemo svoje polje.


Koji je put do samopodrške? U velikoj meri razvijamo stil samopodrške kroz kvalitet sredinske podrške. Ukoliko se roditelji sa poštovanjem ophode prema deci, njihovim potrebama, ako dečije potrebe nisu osujećivane, velika je verovatnoća da će kao odrasli ljudi lakše uspostaviti samopodršku.


Na psihoterapiju dolaze klijenti tražeći dodatnu sredinsku podršku od psihoterapeuta, iz razloga što nemaju dovoljno podrške u sebi za rešavanje svakodnevnih problema, životnih tema ili odluka.


Cilj geštalt psihoterapije je da putem proširivanja svesnosti klijent predje sa sredinske podrške na samopodršku.


U radu sa kljentima geštalt psihoterapeut istražuje kakvu sredinsku podršku klijenti imaju i kako je koriste. Mi u GAPS-u kroz dijaloški odnos otkrivamo fiksirane načine kako klijenti sebe sprečavaju da prepoznaju i osete podršku koju njihova sredina nudi. Ono što je bitno kada radimo sa klijentima je istraživanje i otkrivanje kako klijenti pružaju sebi podršku u životu. Istražujemo kako klijenti brinu o sebi - fizički i emocionalno. Radimo na proširivanju svesnosti uspostavljanja samopodrške jer se najveći izvori samopodrške nalaze u onim poljima koji su izvan svesnosti klijenta. ,,Nekim klijentima je potreban lepak a nekim rastvor“. Geštalt psihoterapeut pomaže klijentu u razvijanju i usvajanju unutrašnje podrške/samopodrške. Klijenti se vode ka rastu i razvoju tako što se sve manje oslanjaju na sredinsku podršku a sve više na samopodršku.

Promena se ne dešava brzo i odmah. Čak i kada klijent preoblikuje način vidjenja sebe ili sveta oko sebe, preoblikovanje će se ponavljati mnogo puta pre nego što klijent asimiluje (prihvati) nova gledišta.


Vesna Milić, geštalt psihoterapeut.

637 views0 comments

Comentarios


bottom of page