top of page
  • Writer's pictureGAPS

Psihoterapija, Koliko poznajem sebe ?

Updated: Feb 23, 2022


Koliko poznajem sebe?

,,I put od hiljadu milja počinje prvim korakom“ – kineska poslovica

Ovaj tekst posvećujem temi ,,Koliko poznajem sebe“ odnosno slepim mrljama u funkcionisanju.Proširivanje svesnosti jeste put ka upoznavanju sebe a time i dolaženje u kontakt sa ,,slepim mrljama“ koje iz pozadine kreiraju fumkcionisanje. Da li ste se nekad u nekoj situaciji zapitali ,,Šta mi bi da ovako odreagujem“? ili ,,Zbog čega nisam reagovao?“Verujem da jeste. Šta je u pozadini ovakvih reakcija? Najćešće su to posledice naših slepih mrlja koje su obično produkt nesvesnih i nepriznatih delova sebe.


Što smo više integrisani i svesni sebe imaćemo manje slepih mrlja u funkcionisanju. Kako se to postiže? Radionice koje vode sertifikovani psihoterapeuti u GAPSU klijentima na psihoterapiji, kao i polaznicima iskustvenih grupa, pomažu u prepoznavanju, identifikovanju i prihvatanju onih osobina koje su daleko izvan svesnosti.


Kako se stvaraju slepe mrlje? One nastaju još u ranom detinjstvu uglavnom u porodicama gde se deca stalno kritikuju ili u kojima nemaju dovoljne podrške za ono što rade. Tada dete odbacuje deo sebe koji je kritikovan i nije u kontaktu sa tim delom. Ono nauči da se ponaša u skladu sa tim da bi sebe odbranio. Tako se formira fiksiran obrazac funkcionisanja koji je odgovoran za slepe mrlje u funkcionisanju. Nepriznati delovi su one osobine koje se nama ne dopadaju i koje otuđujemo.


Deo koji je suzbijan nije nestao. On je tu ali daleko od naše svesnosti. Zadatak psihoterapeuta i psihoterapije je da pomogne da se osvesti nepriznati deo, da se taj deo prihvati, asimijuje i integriše. Da bi se ovo postiglo potrebno je vreme i proces u prihvatanaja sebe kakvi jesmo a ne kakvi bi trebali da budemo.


Da bi upoznali sebe i svoje funkcioniosanje potrebno je da da dođemo u kontakt sa onim delovima sebe koji nam se ne dopadaju a koji jesu deo nas. Ako sebe smatrate dobrim i prihvatate tu osobinu imate i osobinu da u nekim stvarima niste dobri .Što ste više svesni vaših polarosti sve više ćete poznavati sebe.


U skladu sa kineskom poslovicom ,,I put od hiljadu milja počinje prvim korakom“vas pozivam da radom na sebi upoznate sebe kako biste živeli punim plućima i funkcionisali bez depresije, anksioznosti i ostalih mehanizama kojim sebi urušavate kvalitet života.


Rad na sebi dobar je ne samo kod klijenata na psihoterapiji već je delotvoran i kod osoba koji nemaju psihološke teskobe ali žele da unaprede kvalitet života. Radionice koje vode psihoterapeuti u GAPSU su dobre i za radne organizacije u kojima se često dijagnostikuje neurotično funkcionisanje samih organizacija.


Vesna Milić,psihoterapeut

300 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page