top of page
  • Writer's pictureGAPS

Psiholog - Smelo i veselo u djacke cipele

Updated: Feb 23, 2022


Dragi roditelji, pred vama se nalazi plan radionica psihologa i pedagoga , koje će deci na njima zanimljiv i prijemčiv način pomoći da se pripreme i adaptiraju na školsku sredinu. Nezavisno od obaveznog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ovaj program psihologa kao misiju ima srećno dete, koje prepoznaje, prihvata i veruje u vlastite snage i kao takvo smelo obuva djačke cipele. Dete koje veruje u sebe i preuzima odgovornost za sopstvene odluke ima više samopozdanja i lakše sa nosi sa promenama koje nosi djačko doba.


Ovaj program počiva na Geštaltističkom pristupu u radu sa decom. Ukratko, psiholog s decom radi na dve osnovne stvari: povećavanju svesnost dece o sopstvenim potrebama, osećanjima, osobinama i sposobnostima (živeti ovde i sada), psiholog ih uči da preuzimaju više odgovornosti za svoje ponašanje i da traže manje podrške od okoline, čime stimulišemo njihov razvoj.


Program psihologa i psihoterapeuta je namenjen deci uzrasta od 6 do 8 godina, predškolcima i učenicima prvog razreda, a tri radionice u prvom ciklusu namenjene su i roditeljima.

Radionice će se održavati u prostorijama GAPSa, subotom, od 10 do 11:30 časova.


Plan rada:


1. Prvi susret

Zajednički razgovor roditelјa, dece i voditelјa radionice o planiranim aktivnostima;

2. Ovo sam ja – radionica za decu, kroz koju želimo da postignemo da deca postanu svesna svojih osobenosti, međusobnih razlika i sličnosti;

3. Ja (dete) u porodici - radionica za decu u kojoj dete povećava svesnost o svom mestu, ulozi i značaju u porodici, kroz podsticanje pozitivnih osećanja, pozitivnog stava prema sebi i drugima;

4. Ja (dete) i vršnjaci – radionica za decu putem koje osnažujemo dete da prepozna kakvu ulogu zauzima u vršnjačkim odnosima, pojača svesnost o međusobnim sličnostima i razlikama. Podstičemo dete da prihvati sebe i gradi bolјi odnos sa drugima.

5. Opuštam se, maštam, siguran/sigurna sam, verujem ti – radionica kroz koju deca uče tehnike opuštanja stvarajući svoje sigurno mesto, podstiče se njihova mašta i poverenje u međusobnoj razmeni;

6. Krug osećanja – radionica za decu, prepoznavanje i tehnike ispolјavanja osećanja;

7. U cipelama svoje dece – radionica za roditelјe kroz koju roditelјima približavamo svet njihovog deteta, a ujedno im predstavlјamo kako smo sa decom radili u prethodnom periodu.

8. Komunikacija i nesporazumi – sa vršnjacima, roditelјima, vaspitačima, učitelјima;

9. Tuga, bes i sreća – radionica za decu, prepoznavanje i tehnike ispolјavanja osećanja;

10. Strah i lјubav - radionica za decu, prepoznavanje i tehnike ispolјavanja osećanja;

11. Saradnja – kao bitan aspekt timskog i grupnog rada u školskoj sredini; davanje sopstvenog doprinosa u zajedničkom radu, podela uloga, jačanje sposobnosti dogovora i uzajamnog slušanja i razumevanja – radionica za decu;

12. Radne navike - kao osnova uspešnog učenja – radionica za decu;

13. Radne navike – prezentacija i radionica za roditelјe;


Realizatori programa su dugogodišnji psihoterapeuti i psiholozi i imaju veliko iskustvo u radu sa decom i roditeljima:


- Sonja Subotić, diplomirani školski psiholog - pedagog, geštalt psihoterapeut, nastavnik razredne nastave – ucitelj;

- Ana Balaban, diplomirani pedagog, geštalt savetnik, nastavnik građanskog vaspitanja.


,,Deca su naši najbolji učitelji. Ona već znaju kako da rastu, kako da se razvijaju, kako da uče, kako da se šire i otkrivaju, kako da osećaju, kako da se smeju i plaču, kako da budu besni. Deca znaju šta je za njih dobro, a šta ne, znaju šta im je potrebno. Ona znaju kako da vole i budu radosna, da žive život u potpunosti, da rade, da budu jaka i puna energije. Ono što im je potrebno (pa i deci u nama) je prostor za to.“ Vajolet Ouklender


Naša vizija je da deci kroz ovaj program damo prostor za sve što je rečeno.

733 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page