top of page
  • Writer's pictureGAPS

Podrška psihoterapeuta

Updated: Jan 16, 2020


Istraživanje i proširivanje svesnosti o sistemima podrške


Podrška je centralni koncept u geštalt savetovanju i psihoterapiji. Podrška je suštinska za funkcije kontakta. Ljudi prave kontakte za koje imaju dovoljno podrške. Ona može biti sredinska (podrška prijatelja, partnera, rodjaka, zajednice..) i samopodrška. Samopodrška je podrška koju dajemo sami sebi. Usvojene navike samopodrške su načini kako mislimo o sebi, načini mentalne i fizičke brige o sebi, načini kako smirujemo sebe u momentima stresa, načini kako organizujemo svoje polje. Stil samopodrške u velikoj meri razvijamo kroz kvalitet sredinske podrške. Ukoliko se roditelji sa poštovanjem ophode prema deci i njihovim problemima i ako dečije potrebe nisu osujećivane velika je verovatnoća da će takva deca kao odrasla imati veći stepen samopodrške.

Klijenti dolaze na psihoterapiju u geštalt asocijaciju za psihoterapiju i svetovanje - GAPS tražeći dodatnu sredinsku podršku od psihoterapeuta jer nemaju dovoljno podrške u sebi za rešavanje svakodnevnih problema, životnih tema ili odluka. Cilj geštalt psihoterapije je da putem proširivanja svesnosti klijent predje sa sredinske podrške na samopodršku.

U radu sa klijentima geštalt psihoterapeut istražuje obrasce samopodrške ali i obrasce za potrebe sredinske podrške. Kroz rad se istražuje kakvu sredinsku podršku klijent ima. Putem dijaloškog odnosa u sadašnjem trenutku geštalt psihoterapeuti otkrivaju fiksirane načine kako klijenti ne osećaju podršku koji drugi nude. Bitno je da zapazimo kako klijenti pružaju sebi podršku u životu. Kako se brinu o sebi fizički i emocionalno, obraćaju li se sebi ili govore sebi. Ukoliko su klijenti uznemireni, osetljivi, psihotični, psihoterapeut pomaže da se obezbedi spoljašnja podrška a tokom vremena se proširuje rad koji vodi samopodršci.

Psihoerapeut aktivno pomaže klijentima da usvajaju podršku. Ovo je važna veza za razvijanje unutrašnje podrške. Psihoterapija podržava klijente da asimiluju podršku psihoterapeutskog procesa kroz usmeravanje na kontinuitet, asimilaciju i upotpunjavanje.

Promena se ne dešava brzo i odmah. Čak i kada klijent preoblikuje način viđenja sebe ili sveta oko sebe, to preoblikovanje će se ponavljati još mnogo puta pre nego što klijent usvoji odnosno asimiluje svoja nova gledišta.


Geštalt psihoterapja i savetovanje nije namenjena samo klijentima koji imaju problema već je efikasna i kod ljudi koji realno nemaju problema ali su u nekim životnim prekretnicama koje mogu da parališu njihove sisteme samopodrške.


Vesna Milić, geštalt psihoterapeut

385 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page