top of page
  • Writer's pictureGAPS

Експеримент у гешталт психотерапији

Updated: Jan 16, 2020


Експеримент у гешталт терапији


је експериментална Гешталт психотерапијау правом смислу те речи, то је доживљавање себе или испробавање неког облика понашања - ,,Истинско живљење током догађаја или кроз догађаје“ - Ф.Перлс


Гешталт психотерапија дели са другим егзистенцијалним психотерапијама веровање у Ја-Ти, Овде и Сада психотерапијски однос. Овакав сусрет се користи како би се експериментисало са животом. Улоге у гешталт психотерапији се не играју зато да би клијент вежбао ново понашање , већ да би научио да разликује које понашање задовољава његове потребе. Оно што у гешталт психотерапији доводи до промене је повећана способност да се буде свестан.


Целокупна активност у гешталт психотерапији се састоји од експеримената са усмереном свесношћу.


Циљ је да клијент открије механизам уз помоћ којег отуђује делове својих процеса и тако избегава свесност о себи и својој околини. психотерапија и експерименти су осмишљени и поређани у серије тако да сваки корак представља изазов.


Експеримент у гешталт психотерапији има три аспекта:

• Функционални аспект садашњости

• Посматрање и говор тела

• Разлику између интроспекције и вођене свесности


Функционални аспект садашњости

Сада је функционални концепт који се односи на оно што организам ради. Чин сећања на догађаје из детињства јесте део садашњости - сећање се збива сада. Будућност постоји као процес у садашњости: планирање, надање, страховање. Искључива оријентација на било које време, изоловање једног од другог или конфузија три времена су знаци поремећаја. Гешталт психотерапијски експерименти делују Овде и Сада у овом функционалном смислу.


Посматрање је суштина гешталт терапијског експеримента. Посматрање је усредсређено на начине избегавања свесности о одбаченим и неприступачним деловима. Често је вербални садржај противречан тону гласа и ставу клијента. Терапеут скреће пажњу клијенту на то. Важна прошлост је присутна сада и овде, ако не кроз речи, онда кроз телесну тензију и пажњу а то се уводи у свесност. Физички знаци и реакције се сматрају тачнијим изразом клијентових правих осећања него вербална комуникација.

Експеримент са вођеном свесношћу и интроспекција

Гешталт психотерапијски експерименти са вођеном свесношћу нису исто што и интроспекција. У интроспекцији је организам подељен на део који посматра и који се посматра. Особа зури у себе. За свесност, фигуративно, како каже Перлс, можемо рећи да је светлуцање жара који сам себе сагорева, а интроспекција бакља која осветљава објекат који посматрамо.

Кроз експеримент клијент бива покренут да се суочи са потешкоћама у свом животу, изводећи своја осећања и акције у релативној сигурности. Тако се креира случај сигурног ризика у коме ризично истраживање може да добије подршку.Експеримент не сме да постане замена за стварно ангажовање.

Експеримент није ни проба будућности ни обдукција прошлости. Он може учинити особу спремнијом за пружање самоподршке и покретање раније спречене акције. Експеримент има неограничени опсег и његова вредност зависи од умешности и сензитивности са којом се спроводи. Он нуди разноврсне технике које помажу да терапија постане једно живо, текуће искуство.

Експеримент може имати више облика:

- Одигравање

- Дириговано понашање

- Фантазија

- Домаћи задатак


Весна Милић, гешталт психотерапеут
385 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page